Op maandag 13 januari gingen we tijdens onze leerwandeling op zoek naar historische en natuurhistorische elementen in de nabijheid van onze school. We volgden daarbij dit traject:

 Schoolstraat (vroeger Noordstraat, Mollestraat), Polderstraat, Kerkhofstraat, Geryllaan, Farasynstraat, Nieuwpoortsteenweg, gemeenteschool, vroeger gemeentehuis, gedenkplaat Kruwer, “Casa Bea”, Vandekerckhove’s, De Mikke, kerk, Witte Burg, Leopold-II-laan, Piet Verhaertstraat, Schepenstraat en zo keerden we terug naar school.

We ontdekten heel wat sporen uit het verleden. Tijdens onze wandeling hadden we ook oog voor het toepassen van de verkeersregels. We leerden daarbij ook gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere school- en thuisomgeving kennen en herkennen.