Op 24 juni kregen de kleuters van het derde kleuter hun kleuterdiploma.

De foto’s geven de prachtige sfeer weer!