In de weroles keerden de leerlingen van L3A en L3B terug naar de klas in 1912. Zelfs de kledij werd, als dat kon, nagebootst.