Onze school behoort tot het net van het vrije katholieke onderwijs. Dit net heeft een sterke traditie van hoogstaand onderwijs en degelijke opvoeding. Wij zien het als onze uitdaging deze traditie verder te zetten. Er wordt dan ook grote aandacht besteed aan de aanwerving van goed personeel en aan de regelmatige bijscholing ervan.
In ons schoolwerkplan krijgt het opvoedingsproject van onze school jaarlijks gestalte. Elk kind is uniek en wordt centraal gezet.
Opvoeden gebeurt bij ons met duidelijke regels en afspraken. Dit gebeurt echter in een zorgende sfeer waarin vriendelijkheid, geduld en een optimistische levensvisie centraal staan. U zult ervaren dat onze school in de praktijk uitermate hoog scoort in zorgverbreding. Kinderen zijn niet enkel ons werk, zij zijn onze hobby. Wij hebben een hart voor kinderen!
Uw kind en uzelf zullen ervaren dat dit in onze school geen papieren begrip is. Onze motivatie tot zoveel inzet en warmte vinden wij
in ons mensbeeld en in onze gelovige levensvisie. Wij proberen de waarden uit de bijbel te vertalen naar kinderen toe, meer nog, we proberen ze ook voor te leven. Wij zijn ervan overtuigd dat het christelijke geloof en zijn waarden een houvast bieden aan kinderen, dit in een wereld waarin werkelijk bijna alles op losse schroeven lijkt te staan. Vanuit dit zingevende kader kunnen ze later als sterke, evenwichtige, harmonieus ontwikkelde volwassenen hun eigen levenskeuzes maken. We vinden het ook belangrijk om aan kinderen een diep gevoel van verbondenheid met mens en wereld mee te geven.
Ons doel is verstrekken van degelijk onderwijs en dit op de maat van elk kind. Onze missie is ‘van kleine, grote mensen maken’, die
uitblinken in verantwoordelijkheid, wellevendheid, wilskracht, eerlijkheid, leergierigheid, sociale gerichtheid voor de medemens en creativiteit. Daar maken wij ons sterk voor. Daarvoor kunt u op ons rekenen en wij hopen dat dit wederzijds is.