Telefoon

058/515572

Directeur: 0491/315821

Adres

Vrijheidstraat 8

8670 Oostduinkerke

Opvoedingsproject

Vrije Basisschool Oostduinkerke > Opvoedingsproject

We zijn een ‘katholieke dialoogschool’. Katholiek wil zeggen dat onze school geen school is voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor alle kinderen.

Onze school wil geen eiland zijn. Als dialoogschool toetsen we ons schooleigen opvoedingsproject aan de maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe opvattingen. Waar wij het nodig en wenselijk vinden, doen we aanpassingen en evolueren zo mee.

Als school vormen we een pedagogische gemeenschap waar een positief klimaat heerst en waarin we met velen samen werken aan dezelfde kernopdracht: kinderen vormen (leren én opvoeden) en hen begeleiden in hun groeiproces van menswording.

We vinden het belangrijk dat we de talenten van elk van onze kinderen kennen én benutten, om hun groeimogelijkheden te kunnen stimuleren.

Actief leren is kinderen begeleiden in het zoeken naar antwoorden.

Wij streven ernaar dat de leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes spontaan kunnen toepassen in het dagelijkse leven. Zo krijgen kinderen ‘zin in leren en zin in leven’. Zo verbinden kinderen leren en leven met elkaar: leerstof wordt leefstof.

We nodigen ouders uit tot open communicatie.

We maken werk van een warm en open schoolklimaat waardoor kinderen, ouders en leerkrachten voelen dat ze met hun vragen of problemen steeds bij iemand terecht kunnen.